DS-7208HQHI-K1

DS-7208HQHI-K1 Giá 4,860,000 vnđ Đầu ghi hình DS-7208HQHI-K1 2MP/3MP HD-TVI 8 kênh Đầu ghi hỗ trợ 5 loại camera: HDTVI 3MP/HDCVI/AHD, Analog camera và IP camera (thêm tối đa 1 IP camera 4MP [...]

DS-7204HQHI-K1

DS-7204HQHI-K1 Giá 3,140,000 vnđ Đầu ghi hình DS-7204HQHI-K1 2MP/3MP HD-TVI 4 kênh Đầu ghi hỗ trợ 5 loại camera: HDTVI 3MP/HDCVI/AHD, Analog camera và IP camera (thêm tối đa 1 IP camera 4MP [...]

DS-7116HQHI-K1

DS-7116HQHI-K1 Giá 6,510,000 vnđ Đầu ghi hình DS-7116HQHI-K1 2MP/3MP HD-TVI 16 kênh Đầu ghi hỗ trợ 5 loại camera: HDTVI/HDCVI/AHD, Analog camera và IP camera (thêm tối đa 1 IP camera 4MP [...]

DS-7108HQHI-K1

DS-7108HQHI-K1 Giá 4,080,000 vnđ Đầu ghi hình DS-7108HQHI-K1 2MP/3MP HD-TVI 8 kênh Đầu ghi hỗ trợ 5 loại camera: HDTVI/HDCVI/AHD, Analog camera và IP camera (thêm tối đa 1 IP camera 4MP [...]

DS-7104HQHI-K1

DS-7104HQHI-K1 Giá 2,590,000 vnđ Đầu ghi hình DS-7104HQHI-K1 2MP/3MP HD-TVI 4 kênh Đầu ghi hỗ trợ 5 loại camera: HDTVI/HDCVI/AHD, Analog camera và IP camera (thêm tối đa 1 IP camera 4MP [...]

DS-7216HGHI-F1/N

DS-7216HGHI-F1/N Giá 3,840,000 vnđ Đầu ghi hình 16 kênh DS-7216HGHI-F1/N Turbo HD 3.0 DVR Hỗ trợ camera HD-TVI 720P, Analog + thêm 1 Camera IP ONVIF 1.3MP Lưu ý phải cắm camera cùng loại thành [...]

DS-7208HGHI-F1/N

DS-7208HGHI-F1/N Giá 2,270,000 vnđ Đầu ghi hình 8 kênh DS-7208HGHI-F1/N Turbo HD 3.0 DVR Hỗ trợ camera HD-TVI 720P, Analog + thêm 1 Camera IP ONVIF 1.3MP Lưu ý phải cắm camera cùng loại thành [...]

DS-7204HGHI-F1

DS-7204HGHI-F1 Giá 1,800,000 vnđ Đầu ghi hình 4 kênh DS-7204HGHI-F1 Turbo HD 3.0 DVR Đầu ghi DS-7204HGHI-F1 có hỗ trợ camera HD-TVI 720P, Analog + thêm 1 Camera IP ONVIF 1.3MP, Lưu ý phải cắm [...]

DS-7116HGHI-F1/N

DS-7116HGHI-F1/N Giá 3,760,000 vnđ Đầu ghi hình 16 kênh DS-7116HGHI-F1/N Turbo HD 3.0 DVR Hỗ trợ camera CVI, AHD, HD-TVI 720p, Analog, không hỗ trợ thêm camera IP Lưu ý phải cắm camera cùng loại [...]

DS-7108HGHI-F1/N

DS-7108HGHI-F1/N Giá 2,200,000 vnđ Đầu ghi hình 8 kênh DS-7108HGHI-F1/N Turbo HD 3.0 DVR Hỗ trợ camera CVI, AHD, HD-TVI 720p, Analog, không hỗ trợ thêm camera IP Lưu ý phải cắm camera cùng loại [...]