DH-HAC-EB2401

DH-HAC-EB2401 \r\n Giá 4,100,000 vnđ \r\nCamera Dahua DH-HAC-EB2401 4MP phiên bản S3 hỗ trợ HDCVI/HDTVI/AHD/ANALOG, tích hợp OSD\r\n \r\n Độ phân giải 1/3″ 4Megapixel CMOS 25fps@4MP, [...]

DH-HAC-HFW2401DP

DH-HAC-HFW2401DP \r\n Giá 3,000,000 vnđ \r\nCamera Dahua DH-HAC-HFW2401DP 4MP phiên bản S3 hỗ trợ HDCVI/HDTVI/AHD/ANALOG, tích hợp OSD\r\n \r\n Độ phân giải 1/3″ 4Megapixel CMOS 25fps@4MP, [...]

DH-HAC-HDW2401EMP

DH-HAC-HDW2401EMP \r\n Giá 2,760,000 vnđ \r\nCamera Dahua DH-HAC-HDW2401EMP 4MP phiên bản S3 hỗ trợ HDCVI/HDTVI/AHD/ANALOG, tích hợp OSD\r\n \r\n Độ phân giải 1/3″ 4Megapixel CMOS [...]

DH-HAC-HDBW2401RP-Z-DP

DH-HAC-HDBW2401RP-Z-DP \r\n Giá 5,000,000 vnđ \r\nCamera Dahua DH-HAC-HDBW2401RP-Z-DP 4MP phiên bản S3 hỗ trợ HDCVI/HDTVI/AHD/ANALOG, tích hợp OSD\r\n \r\n Độ phân giải 1/3″ 4Megapixel CMOS [...]

DH-HAC-HDW2401MP

DH-HAC-HDW2401MP \r\n Giá 2,700,000 vnđ \r\nCamera Dahua DH-HAC-HDW2401MP 4MP phiên bản S3 hỗ trợ HDCVI/HDTVI/AHD/ANALOG, tích hợp OSD\r\n \r\n Độ phân giải 1/3″ 4Megapixel CMOS 25fps@4MP, [...]

DH-HAC-HFW2401SP

DH-HAC-HFW2401SP \r\n Giá 2,736,000 vnđ \r\nCamera Dahua DH-HAC-HFW2401SP 4MP phiên bản S3 hỗ trợ HDCVI/HDTVI/AHD/ANALOG, tích hợp OSD\r\n \r\n Độ phân giải 1/3″ 4 Megapixel CMOS 25fps@4MP, [...]

DH-HAC-HDBW1400EP

DH-HAC-HDBW1400EP \r\n Giá 1,820,000 vnđ \r\nCamera Dahua DH-HAC-HDBW1400EP 4MP phiên bản S3 hỗ trợ HDCVI/HDTVI/AHD/ANALOG, tích hợp OSD\r\n \r\n Độ phân giải 1/3″ 4Megapixel CMOS [...]

DH-HAC-HFW1400EMP

DH-HAC-HFW1400EMP \r\n Giá 1,650,000 vnđ \r\nCamera Dahua DH-HAC-HFW1400EMP 4MP phiên bản S3 hỗ trợ HDCVI/HDTVI/AHD/ANALOG, tích hợp OSD\r\n \r\n Độ phân giải 1/3″ 4MP CMOS 25/30fps@4MP, [...]

DH-HAC-HFW1400DP

DH-HAC-HFW1400DP \r\n Giá 1,890,000 vnđ \r\nCamera Dahua DH-HAC-HFW1400DP 4MP phiên bản S3 hỗ trợ HDCVI/HDTVI/AHD/ANALOG, tích hợp OSD\r\n \r\n Độ phân giải 1/3″ 4MP CMOS 25/30fps@4MP, [...]

DH-HAC-HFW1400SP

DH-HAC-HFW1400SP \r\n Giá 1,650,000 vnđ \r\nCamera Dahua DH-HAC-HFW1400SP 4MP phiên bản S3 hỗ trợ HDCVI/HDTVI/AHD/ANALOG, tích hợp OSD\r\n \r\n Độ phân giải 1/3″ 4Megapixel CMOS 25fps@4MP, [...]

Trang 1 of 4