GIẢI PHÁP PHẦN MỀM CAMERA

\r\n\r\n\r\nPhần mềm Xmeye quản lý camera Ip, đầu ghi Tại đây \r\n\r\nPhần mềm tính ổ cứng lưu trữ cho số ngày cần quan sát  Diskcalculator\r\n\r\nPhần mềm cấu hình Dahua Config \r\n\r\nPhần mềm [...]