Bài Trình Bày Thay Tư Duy Đổi Vận Mênh 2017 của Lượng Đức

 Thuộc Chia sẻ

Nội dung bài trình bày “Thay Tư Duy Đổi Vận Mệnh – Mindset of CCTV 2017″\r\n

    \r\n

  1. Tư Duy là gì ?
  2. \r\n

\r\nNhìn thấy/Nghe thấy/Mong muốn => Suy nghĩ để làm => sắp xếp nguồn lực/bước thực hiện/thời gian => Hành động => Kết quả/Hậu quả !\r\n\r\n\r\n\r\n2. Tư Duy Thay đổi vận mệnh !\r\n\r\n(Thái độ) tạo (Hành Vi) tạo (Thói quen) tạo (Tính Cách) tạo (Vận Mệnh).\r\n\r\n\r\n\r\n3 Thói quen cần thay đổi !\r\n\r\n\r\n\r\n4. Tồn tại ngành thiết bị an ninh giám sát\r\n\r\n\r\n\r\n5 .Phân tích giá và chính sách tìm hướng gia tăng lợi nhuận cctv.\r\n\r\n\r\n\r\n6 Tư duy quản trị doanh nghiệp\r\n\r\n\r\n\r\n7 Tư duy Marketing\r\n\r\n\r\n\r\n8 Tư duy Email Marketing\r\n\r\n\r\n\r\n9 Tư duy về xây dựng danh sách khách hàng.\r\n\r\n\r\n\r\n10. Tư duy về Chu trình bán hàng.\r\n\r\n\r\n\r\n11. Phân tích xu hướng thị trường cctv\r\n\r\nĐể tải về nội dung trình bày trên nhấn vào

  Và nhập thông tin vào mẫu dưới để Lượng gửi file.\r\n

\r\n\r\n\r\nVideo tường thuật toàn bộ bài thuyết trình tại đây\r\n

Chia sẻ

Tìm Kiếm tại Megacam